جمعه 28 مرداد 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی باشگاه گردشگری
چندرسانه ای
 فراخوان شماره 2 فصلنامه علمی-ترویجی "میراث و گردشگری"
فصلنامه علمي– ترویجی "ميراث و گردشگري" به صاحب امتيازي مرکز گردشگري علمي– فرهنگي دانشجويان ايران در تمامی موضوعات مرتبط با گردشگری مقاله می پذیرد.
سه شنبه 17 فروردین 1395
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس
شماره سوم فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس حاوی مقالات علمی - ترويجي در زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی مربوط به خلیج فارس و ساکنان جزایر و جزاير آن منتشر شد.
سه شنبه 4 اسفند 1394
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
کتابچه نشست "تاثیر شبکه های اجتماعی بر سیاستگزاری گردشگری در ایران" منتشر شد
مباحث علمی مطرح شده در نشست "تاثیر شبکه های اجتماعی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران" در قالب کتابچه منتشر شد.
چهار شنبه 21 بهمن 1394
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
فیلم بازدید دانشجویان غیرایرانی از مواریث تاریخی و طبیعی استان یزد
طرح "ایران جهانی و جهان ایرانی با حضور 200 نفر از دانشجویان غیرایرانی متاهل با ملیت کشورهای بوسنی وهرزگوین، آلبانی، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، تاجیکستان و سودان در استان یزد برگزار شد که طی آن دانشجویان از مواریث طبیعی و تاریخی این استان بازدید کردند.
چهار شنبه 12 شهریور 1393
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................