جمعه 28 مرداد 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی باشگاه گردشگری
گزارش تصویری
بازدید دانشجویان غیرایرانی از مواریث تاریخی و طبیعی استان یزد
بازدید دانشجویان غیر ایرانی متاهل از مواریث طبیعی و تاریخی استان یزد که به همت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شده بود با بازدید از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان یزد امروز به پایان رسید.
شنبه 15 شهریور 1393
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
گزارش تصویری دهمین همایش ملی علمی-پژوهشی خلیج فارس
دهمین همایش ملی علمی - پژوهشی خلیج فارس هم زمان با روز ملی خلیج فارس ، 9 و 10 اردیبهشت 93 در استان هرمزگان برگزار شد.
شنبه 15 شهریور 1393
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................