چهار شنبه 18 تیر 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی باشگاه گردشگری
گزارش تصویری
بازدید دانشجویان غیرایرانی از مواریث تاریخی و طبیعی استان یزد
بازدید دانشجویان غیر ایرانی متاهل از مواریث طبیعی و تاریخی استان یزد که به همت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شده بود با بازدید از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان یزد امروز به پایان رسید.
شنبه 15 شهریور 1393
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
گزارش تصویری دهمین همایش ملی علمی-پژوهشی خلیج فارس
دهمین همایش ملی علمی - پژوهشی خلیج فارس هم زمان با روز ملی خلیج فارس ، 9 و 10 اردیبهشت 93 در استان هرمزگان برگزار شد.
شنبه 15 شهریور 1393
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................