جمعه 28 مرداد 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
درباره ما

جهاددانشگاهی نهادی انقلابی است که پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف این ستاد به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شده است و فعالیت های فرهنگی از ابتدای شکل گیری بخش اساسی و لاینفک برنامه های این نهاد را به خود اختصاص داده است.
مشخصه های اساسی فعالیت های جهاد در این حوزه با تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی بوده که حاصل آن طراحی و ابداع هزاران برنامه فرهنگی و دهها جشنواره سراسری است. 

- تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی
- برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی
-ایجاد آمادگی فکری و افزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان، بخصوص دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاست های فرهنگی کشور از رویکرد های اساسی جهاددانشگاهی در این معاونت می باشد.

اهداف:
-1تعمیق گرایش ها و باورهای دینی و آگاهی نسل جوان بویژه دانشجویان
-2تبلیغ و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسل ها و مقابله با تهاجم فرهنگی
-3رشد خلاقیت ها و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان بویژه دانشجویان
-4ایجاد زمینه برای تشویق فرهنگ تألیف، نشر و نقد آثار علمی و فرهنگی
-5 ایجاد زمینه برای تقویت مشارکت فعال جوانان بویژه دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور.

مجموعه ادارات و سازمان های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و مراکز فرهنگی
-1 اداره فعالیت های دینی ادبی و هنری، با زیرمجموعه های:
 کانون قرآن، انجمن ادبی، کانون کتاب و کتابخواني، انجمن نمایش، انجمن ایرانشناسی، مرکز کلاس های فرهنگی و هنری
-2 اداره فعالیت های فوق برنامه با زیر مجموعه های:
کانون گردشگری، کانون فیلم و عکس، کانون برگزاری مراسم و مناسبت های فرهنگی، واحد سمعی و بصری
-3 سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
-4 خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
-5 سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
-6 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
-7 مرکز گردشگری علمی – فرهنگی (ایستا)
-8 مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان ایران (ایسکا) سال تشکیل 1381 با زیر مجموعه های تخصصی قرآن کریم
-9 مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
-10 خبرگزاری قرآنی ایران  (ایکنا)