جمعه 7 بهمن 1401
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
گزارش گفتگو
برگزاري  ميزگرد وقف علمي در يزد
يکي از آموزش‌هاي باقي مانده از ميراث گذشته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج است، موضوع وقف است ولي به رغم ظرفيت وسيع آن در شمول مباحث کاربردي اقتصادي، علمي، پژوهشي و اجتماعي، در برخي حوزه‎‎ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه يكي از كاركردهاي وقف حوزه توليد علم و دانش است كه با وجود سبقه تاريخي قوي در دهه‎هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته و مستور مانده است.
چهار شنبه 20 اسفند 1393
يزد
...................................................................
برگزاري  ميزگرد وقف علمي در يزد
يکي از آموزش‌هاي باقي مانده از ميراث گذشته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج است، موضوع وقف است ولي به رغم ظرفيت وسيع آن در شمول مباحث کاربردي اقتصادي، علمي، پژوهشي و اجتماعي، در برخي حوزه‎‎ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه يكي از كاركردهاي وقف حوزه توليد علم و دانش است كه با وجود سبقه تاريخي قوي در دهه‎هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته و مستور مانده است.
چهار شنبه 20 اسفند 1393
يزد
...................................................................