پنج شنبه 3 بهمن 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اخبار فرهنگی جهاددانشگاهی
برگزاري ميزگرد بررسي مسائل نشر در استان يزد
به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ميزگرد بررسي مسائل نشر در استان يزد در معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي برگزار گرديد.
چهار شنبه 28 آبان 1393
يزد
...................................................................
بولتن خبری ایسنا منتشرشد
چهار شنبه 28 آبان 1393
مركزي
...................................................................