شنبه 27 بهمن 1397
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اخبار فرهنگی جهاددانشگاهی
فراخوان مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
ثبت‌نام مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان قزوین از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز شده است.
چهار شنبه 24 بهمن 1397
قزوين
...................................................................
برگزاری جلسه بوم کسب‌وکار در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین
جلسه بوم کسب‌وکار در بخش‌های مختلف جهاددانشگاهی با تأکید بر معاونت فرهنگی این مجموعه برگزار شد.
سه شنبه 18 دی 1397
قزوين
...................................................................
معرفی مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قزوین به عنوان دبیر برتر مسابقات ملی مناظره
«سمیه بکشلو» مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قزوین در اختتامیه هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به‌عنوان دبیر اجرایی برتر شناخته و تقدیر شد.
چهار شنبه 21 آذر 1397
قزوين
...................................................................
معرفی مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قزوین به عنوان دبیر برتر مسابقات ملی مناظره
«سمیه بکشلو» مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قزوین در اختتامیه هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به‌عنوان دبیر اجرایی برتر شناخته و تقدیر شد.
چهار شنبه 21 آذر 1397
قزوين
...................................................................
انتشار کتاب «فرآیند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ»
کتاب «فرآیند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ» نوشته دکتر حسین نورمحمدزاد (عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد) و ثریا مکی نیری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
انتشار کتاب «فرآیند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ»
کتاب «فرآیند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ» نوشته دکتر حسین نورمحمدزاد (عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد) و ثریا مکی نیری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
برگزاری در دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان در ایسنا قزوین
دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان قزوین در دفتر خبرگزاری ایسنا در قزوین برگزار شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
برگزاری در دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان در ایسنا قزوین
دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان قزوین در دفتر خبرگزاری ایسنا در قزوین برگزار شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
برگزاری در دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان در ایسنا قزوین
دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان قزوین در دفتر خبرگزاری ایسنا در قزوین برگزار شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
برگزاری در دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان در ایسنا قزوین
دورهمی صمیمانه جمعی از فعالان و پیشکسوتان رسانه استان قزوین در دفتر خبرگزاری ایسنا در قزوین برگزار شد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
ایسنا و ایکنا 2 بال مهم جهاددانشگاهی است
مدیرمسئول ایسنا در استان قزوین گفت: دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا در مجموعه جهاد دانشگاهی مانند 2 بالی مهم در حوزه اختصاصی خود در حال فعالیت هستند که تلاش می‌شود این رسالت به‌صورت عملی و علمی موردتوجه قرار بگیرد.
یکشنبه 18 آذر 1397
قزوين
...................................................................
 خبرگزاری ایسنا در قزوین همواره منصفانه رفتار می‌کند
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان قزوین گفت: ایسنا منطقه قزوین که از جنس دانشجویان است همواره منصفانه رفتار می‌کند و سعی دارد از جمیع جهات به مسائل و مشکلات جامعه بپردازد.
سه شنبه 13 آذر 1397
قزوين
...................................................................
فریاد بی‌صدای دانشجویان برای آرمان‌خواهی
میزگرد دانشجویی با موضوع «آرمان‌خواهی دانشجویان در دانشگاه‌ها» با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه قزوین برگزار شد.
سه شنبه 13 آذر 1397
قزوين
...................................................................
123456789