دوشنبه 20 مرداد 1399
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
- مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
اجرای طرح مطالعاتی " نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان"
تاریخ انتشار: سه شنبه 28 خرداد 1398
در حال اجرا

 

 

اجرای طرح مطالعاتی " نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان" توسط گروه نیازسنجی و مطالعات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

 

به همت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان طرح مطالعاتی " نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان " در حال اجرا است .

نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و نهایتاً ارزیابی و اصلاح ، چهار ستون هر فعالیتی خصوصاً فعالیت های فرهنگی می باشند .

همچنین در حوزه فرهنگی به طور خاص با توجه به محدودیت بودجه و نیز انتزاعی بودن بسیاری از قسمت های آن ، شناخت صحیح نیازهای واقعی مخاطبان به منظور برنامه ریزی دقیق و نزدیک به واقعیت اهمیت بسیاری دارد .

در این طرح به روش کیفی نیازهای فرهنگی دانشجویان شناسایی و دسته بندی می شوند .