پنج شنبه 3 بهمن 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
کارگاه های مهارت افزایی فرهنگی اجتماعی در طول تابستان
تاریخ انتشار: سه شنبه 28 خرداد 1398

معاونت فرهنگی باهمکاری معاونت آموزشی واحد،درنظر دارد به منظور مهارت افزایی خانواده محترم جهادگران و والدین فراگیران مراکز آموزشی، کارگاههای مهارت افزایی فرهنگی - اجتماعی را به صورت رایگان در طول تابستان درروزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه درساعات 16:30لغایت 18و18:30لغایت 20درمحل مرکزآموزش شماره 1 واقع در خیابان پنج رمضان برگزار نماید.

علاقمندان می توانند دریکی از روزهای مذکور ثبت نام نمایند. برنامه تیرماه برگزاری کارگاههای اصول تربیت جنسی کودکان، خودباوری و مهارتهای نه گفتن می باشد. (هرکارگاه دوساعت درهفته برگزارودرروزهای دیگر تکرار می شود)

 
تلفن کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام:

1- 33378580 داخلی سه- سرکارخانم پورشیروی                        2- 33912536-آقای بازوکار