جمعه 29 شهریور 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
ترجمه و تألیف دو جلد کتاب تخصصی فرهنگی
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398

کتاب های " راهبردهای فرهنگی برای جهان اسلام" و " راهبردهای اقدام فرهنگی برای مسلمانان خارج از جهان اسلام " به همت آقایان دکتر اکبر اعتباریان ، محمد تابش ، غلامرضا قجاوند مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد و مهدی ستوده فرد ترجمه و تألیف شد .

در این دو جلد کتاب راهبردهای فرهنگی برای جهان اسلام جهت هماهنگی با دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی (آیسکو) طراحی شده است و چشم‌اندازی از پیشرفت برای کشورهای اسلامی را ارائه می دهد .

این کتاب‌ها  چهارچوب کلی نقش فرهنگ در توسعه جهان اسلام با هدف پرداختن به آرمان‌های اسلامی از نظر شکل و محتوا را بررسی می‌کنند و برای غلبه بر چالش‌های پیش رو آگاهی عمیق تر از الزامات توسعه و پیشرفت تمدن در چهارچوب هویت تازه اسلامی-ایرانی را ارائه می نماید.

 جلد دیگر این کتاب به اهمیت جوامع اسلامی و اقلیت ها در غرب و جهان به عنوان بخشی حیاتی از شکاف فرهنگی بین جهان اسلام و دیگر مناطق جهان و در تلاش برای ایمن سازی نسل دوم ، سوم و چهارم این جوامع مسلمان که خارج از جهان اسلام هستند پرداخته است و در تلاش است که موجب جلوگیری از غلبه فرهنگ غربی بر آنها و از دست دادن هویت اسلامی آنها شود .